Achterstallig onderhoud schoolgebouwen Curaçao

Op 2 november 2020 tekenden Nederland en Curaçao een politiek akkoord voor ontwikkeling en hervorming. Onderdeel hiervan is dat het Nederlandse kabinet eenmalig een bedrag van 30 miljoen EUR  beschikbaar stelt voor onderwijshuisvesting op Curaçao. Policy Productions heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport (OWCS) het fundament gelegd voor een strategisch onderwijshuisvestingsplan . Samen met de schoolbesturen hebben we een onderhoudsnorm opgesteld voor schoolgebouwen en 11 scholen geselecteerd waarvoor het onderhoud in 2022 start. In totaal gaat Curaçao de komende 5 jaar zo'n 60 schoolgebouwen opknappen. In 2022 bepalen we met de schoolbesturen de volgorde van de overige op te knappen schoolgebouwen. Om de middelen zo efficiënt mogelijk te besteden gaan we ook onderzoeken hoe we de onderwijsgebouwen beter kunnen benutten. Op dit moment is er sprake van leegstand in gebouwen en deze neemt de komende jaren toe als gevolg van het dalende aantal leerlingen.