2011

Re-integratie Verbeteronderzoek: de logica van ketensamenwerking

Onlangs is het onderzoek "Ketensamenwerking in de praktijk ", geschreven door Yolanda Hoogtanders van Policy Productions en Marloes de Graaf van AIAS, gepubliceerd. Het onderzoek gaat in op de logica van ketensamenwerking en is uitgevoerd in het kader van  het meerjarig Re-integratie Verbeteronderzoek, gefinancierd door de Stichting Gak. Het doel van dit programma is het universitair onderzoek naar re-integratiedienstverlening te versterken in directe wisselwerking met het re-integratieveld.

Evaluatie gesubsidieerde arbeid Zoetermeer

Gemeenten krijgen de komende jaren te maken met ingrijpende veranderingen in de sociale zekerheid en forse bezuinigingen op het participatiebudget. Op deze nieuwe ontwikkelingen speelt de gemeente Zoetermeer in door een nieuwe participatievisie op te stellen en zich te beraden over de toekomst van de gesubsidieerde arbeid. De gemeente wil haar burgers graag laten meedoen op de arbeidsmarkt, het liefst door middel van arbeidsparticipatie en als dat (nog) niet mogelijk is door middel van maatschappelijke participatie.

Handreiking schuldhulpverlening in de keten

Sinds 2012 zijn gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van hun schuldhulpverlening. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de schuldhulpverlening een integraal karakter moet hebben. Dat betekent dat er niet alleen aandacht moet zijn voor het oplossen van de financiële problemen, maar ook voor de oorzaken van het ontstaan van de schulden dan wel de belemmeringen die het oplossen ervan in de weg staan.

Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Met het programma Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam wil de gemeente Amsterdam de kwaliteit van het basisonderwijs in de stad te verbeteren. Scholen die aan dit programma meedoen, werken twee jaar lang systematisch aan een duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs.