2012

Project referentieniveaus taal en rekenen

In opdracht van de gemeente Amsterdam vervullen wij momenteel de rol van projectleider voor het project referentieniveaus taal en rekenen. Dit project is onderdeel van het programma Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) waar Policy Productions al geruime tijd bij betrokken is.

Bespaar brugklassers dat lotingsleed

Uitloten voor hun favoriete middelbare school is erg confronterend voor leerlingen en draagt ook niet bij aan de stimulering van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. Loting en een gebrek aan concurrentie zijn het gevolg van regels voor de vestiging van nieuwe scholen. Dat moet anders, betogen Aenneli Houkes-Hommes van Policy Productions en Michiel Langman, in onderstaand artikel in het NRC Handelsblad van 24 maart 2012 schetsen zij een oplossing die het loten (grotendeels) overbodig maakt.

Coördinatie van zorg en dienstverlening in Tilburg

Policy Productions ondersteunt de gemeente Tilburg bij het project Coördinatie van Zorg en Dienstverlening. Met dit project wil Tilburg voorkomen dat volwassenen, jongeren en gezinnen met meervoudige problemen tussen wal en schip vallen en hierdoor geen of geen goed afgestemde zorg, ondersteuning en dienstverlening krijgen. Vanwege de combinatie van problemen in meerdere leefdomeinen (zorg en hulpverlening, wonen, onderwijs, veiligheid, welzijn, werk en inkomen en gezondheid) doen deze mensen een zeer intensief beroep op de hulp- en dienstverlening.