2013

Rapport Nieuwkomersonderwijs Primair Onderwijs Amsterdam

Onlangs is het rapport "Nieuwkomersonderwijs Primair Onderwijs: organisatie, financiering, kwaliteit en uitvoering", geschreven door Christa van Wijnbergen van Policy Productions, gepubliceerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam en heeft tot doel om meer zicht te krijgen op het huidige nieuwkomersonderwijs in het primair onderwijs in Amsterdam. Met de aanbevelingen die in deze rapportage gedaan worden, is de gemeente Amsterdam momenteel bezig om verbeteringen door te voeren in dit type onderwijs.

Arbeidsmarktperspectieven mbo’ers regio Amsterdam

Hoeveel mbo’ers zijn er nodig in welke richtingen, op welk niveau en in welke beroepen? In deze notitie beschrijft Policy Productions wat er bekend is over de arbeidsmarktprespectieven van mbo’ers in regio Amsterdam.

Kosten en baten regionale samenwerking mobiliteit

Gemeenteambtenaren zullen de komende jaren steeds vaker wisselen van baan, functie of afdeling. Herindelingen, vergrijzing, bezuinigingen en decentralisatie van rijkstaken zorgen hiervoor. Het A+O fonds Gemeenten wil gemeenten ondersteunen bij deze ontwikkeling en besteedt daarom veel aandacht aan arbeidsmobiliteit. Bij het genereren van kennis over regionale samenwerking op het terrein van mobiliteit stelde het A+O fonds Gemeenten vast dat er behoefte is aan meer zicht op de kosten en baten ervan.