2014

Nota werkgelegenheids- en participatiebeleid Eindhoven

"Met elkaar aan het werk" is het nieuwe werkgelegenheids- en participatiebeleid van Eindhoven. Onze rol hierbij was het systematisch en snel opdiepen van de typisch Eindhovense ingrediënten voor dit beleid en het helder op papier zetten ervan. Door te beginnen met het analyseren van de huidige en toekomstige Eindhovense arbeidsmarkt kregen we een realistisch uitgangspunt voor beleid. Door het heel gericht ophalen van al het gedachtengoed dat hierover in de afgelopen jaren al op papier was gezet, zorgden we ervoor het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Wat echt (niet) werkt om kosten te besparen in de zorg

Vooruitgang in medische technologieën gaat onvermijdelijk gepaard met hogere kosten. Het ligt bovendien voor de hand dat steeds hogere kosten moeten worden gemaakt om nieuwe effectieve behandelingen te vinden. Ergens ligt een grens waar extra zorguitgaven ten koste gaan van effectievere uitgaven op andere terreinen. Onze adviseur Aenneli Houkes stelde een themanummer van TPE-digitaal samen waarin zestien economen het probleem van kostenbeheersing in de zorg - en hun oplossingen - formuleren.