2017-2018

Veranderopgave Jeugdgezondheidszorg Amsterdam

Policy Productions heeft de GGD Amsterdam ondersteund bij de herijking van de inhoud en aansturing van het basistakenpakket JGZ. Het resultaat bestond uit een advies over aanpassing van werkprocessen en werkwijze van de JGZ, een advies over de organisatie van de JGZ en een advies over de aansturing van de JGZ en de samenwerking met de stichting OKT.

Programmamanager Participatie Haarlem

De opdracht van de programmamanager bestond uit het vertalen van de visie op participatie in een uitvoeringsplan en het versterken van de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio. Dit heeft geresulteerd in de uitvoering van het plan iedereen doet mee, afsluiten van contracten met twee reintegratiebedrijven, herpositionering van het WSP, een gemeenschappelijke visie op het regionale arbeidsmarktbeleid en de verkenning naar de oprichting van een participatiebedrijf.