2021

RKC West Brabant onderzoek Participatiewet

In opdracht van de rekenkamercommissie van West-Brabant heeft Policy Productions onderzoek gedaan naar beleid en uitvoering van de Participatiewet in de gemeenten Etten-Leur, Geertruidenberg en Moerdijk. Het onderzoek geeft inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid en uitvoering. 

Achterstallig onderhoud schoolgebouwen Curaçao

Op 2 november 2020 tekenden Nederland en Curaçao een politiek akkoord voor ontwikkeling en hervorming. Onderdeel hiervan is dat het Nederlandse kabinet eenmalig een bedrag van 30 miljoen EUR  beschikbaar stelt voor onderwijshuisvesting op Curaçao. Policy Productions heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport (OWCS) het fundament gelegd voor een strategisch onderwijshuisvestingsplan .