Besturing en inrichting Aidsfonds-SOA Aids Nederland

Aids fonds – Soa Aids Nederland werkt als één organisatie aan een wereld zonder aids en zonder soa’s. In haar strategieplan 2018-2021 schetst de organisatie vijf strategische doelen die zij in 2030 met haar activiteiten wil realiseren en vertaalt zij deze in organisatiedoelen. Policy Productions heeft directie en management in 2020 bij de vertaling van de nieuwe strategie voor de sturing en de inrichting van de verschillende afdelingen.

Jaartal: 
Gekoppelde diensten: