Evaluatie gesubsidieerde arbeid Zoetermeer

Gemeenten krijgen de komende jaren te maken met ingrijpende veranderingen in de sociale zekerheid en forse bezuinigingen op het participatiebudget. Op deze nieuwe ontwikkelingen speelt de gemeente Zoetermeer in door een nieuwe participatievisie op te stellen en zich te beraden over de toekomst van de gesubsidieerde arbeid. De gemeente wil haar burgers graag laten meedoen op de arbeidsmarkt, het liefst door middel van arbeidsparticipatie en als dat (nog) niet mogelijk is door middel van maatschappelijke participatie. Policy Productions heeftvoor de gemeente Zoetermeer drie instrumenten voor gesubsidieerde arbeid die leiden tot uitstroom geëvalueerd.   

Jaartal: