Gaat het lukken? Samenwerking in de werkpleinen

Gemeenten en UWV moeten samenwerken om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Dat doen ze in Werkpleinen. In 2010 moeten er totaal 100 zijn. Maar vooralsnog gaat de ontwikkeling van samenwerking in de Werkpleinen langzaam. Bovendien is niet duidelijk wat de samenwerking nu oplevert. Dat blijkt uit het artikel van Yolanda Hoogtanders (Policy Productions) en Marloes de Graaf (Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies, UvA) in het meinummer van Sociaal Bestek, tijdschrift voor werk, inkomen en zorg.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijstandsgerechtigden, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV voor mensen met een WW- of WIA-uitkering. Sinds 2008 is wettelijk vastgelegd dat deze organisaties hun dienstverlening samen moeten aanbieden. Dat gebeurt in zogeheten Werkpleinen. Maar die samenwerking verloopt vaak nog niet soepel. En op Werkpleinen waar dat wel aardig gaat, richt de dienstverlening zich vooral op ‘makkelijke’ klanten: mensen die snel aan het werk zijn te helpen.

Het idee was goed: gemeenten en UWV werken samen, zodat er voor alle werkzoekenden, of het nu om bijstandsgerechtigden, WW’ers of WIA’ers gaat, één loket is met alle mogelijke expertise. Ook zouden gemeenten en UWV re-integratiekosten zo niet meer op elkaar kunnen afwentelen. Dat moest voorkomen dat bijvoorbeeld een werkloze aan het eind van zijn periode op WW-recht door UWV niet meer wordt bemiddeld omdat hij naar de (gemeentelijke) bijstand overgaat.

Maar van die mooie plannen is nog weinig terechtgekomen, zo blijkt uit het artikel. Zo laten gemeenten en UWV binnen de Werkpleinen hun eigen organisatiedoelen niet los. Elke partij is nog steeds verantwoordelijk voor de eigen (uitstroom)resultaten. Bovendien is UWV een centraal gestuurde organisatie. Dat maakt de besluitvorming over samenwerking op lokaal niveau stroperig. Ook is de ICT-ondersteuning slecht: het wil maar niet lukken om de systemen van gemeenten en UWV goed op elkaar aan te sluiten. En tot slot gaat de implementatie van de samenwerking met hoge reorganisatiekosten gepaard. Lukt het niet om de resultaten op het gebied van uitstroom en klantgerichtheid zichtbaar te maken, dan ligt een volgende reorganisatie van de uitvoering in het verschiet. Met alle gevolgen van dien.

Jaartal: