Kosten en baten regionale samenwerking mobiliteit

Gemeenteambtenaren zullen de komende jaren steeds vaker wisselen van baan, functie of afdeling. Herindelingen, vergrijzing, bezuinigingen en decentralisatie van rijkstaken zorgen hiervoor. Het A+O fonds Gemeenten wil gemeenten ondersteunen bij deze ontwikkeling en besteedt daarom veel aandacht aan arbeidsmobiliteit. Bij het genereren van kennis over regionale samenwerking op het terrein van mobiliteit stelde het A+O fonds Gemeenten vast dat er behoefte is aan meer zicht op de kosten en baten ervan. Daarom vroeg het A+O fonds het economisch onderzoeks- en adviesbureau Policy Productions hiervan een kosten-batenanalyse te maken. Dit rapport beschrijft de resultaten daarvan.

Voor dit onderzoek zijn de belangrijkste inzichten uit de recente wetenschappelijke literatuur over de kosten en baten van mobiliteit in kaart gebracht. Vervolgens zijn er vijf regionale samenwerkingsverbanden bezocht om mensen te interviewen en cijfers te bestuderen: WisselWerk uit Drenthe, Werken in West-Brabant, Zeeland Werkt, Werken in Friesland en Werken in Gelderland. De laatste stap in het onderzoek was het analyseren van de kosten en baten en het schrijven van deze rapportage daarover. Bij deze kosten-batenanalyse hoort ook een rekenmodel. Dit kunnen samenwerkende gemeenten invullen als zij willen nagaan hoeveel verschillende vormen van regionale samenwerking opleveren.

Jaartal: