Nota werkgelegenheids- en participatiebeleid Eindhoven

"Met elkaar aan het werk" is het nieuwe werkgelegenheids- en participatiebeleid van Eindhoven. Onze rol hierbij was het systematisch en snel opdiepen van de typisch Eindhovense ingrediënten voor dit beleid en het helder op papier zetten ervan. Door te beginnen met het analyseren van de huidige en toekomstige Eindhovense arbeidsmarkt kregen we een realistisch uitgangspunt voor beleid. Door het heel gericht ophalen van al het gedachtengoed dat hierover in de afgelopen jaren al op papier was gezet, zorgden we ervoor het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dankzij de inbreng van alle relevante sector(hoofd)en kregen we een goed gedragen verhaal. En last but not least via pittige en vruchtbare discussies tussen de drie betrokken wethouders Lenie Scholten, Monique List en Staf Depla kregen we ruimschoots voldoende ingrediënten die we konden verwerken in een ideeënrijk, inspirerend en mooi gestructureerd echt Eindhovens verhaal.

Jaartal: 
Gekoppelde diensten: