Programmamanager Participatie Haarlem

De opdracht van de programmamanager bestond uit het vertalen van de visie op participatie in een uitvoeringsplan en het versterken van de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio. Dit heeft geresulteerd in de uitvoering van het plan iedereen doet mee, afsluiten van contracten met twee reintegratiebedrijven, herpositionering van het WSP, een gemeenschappelijke visie op het regionale arbeidsmarktbeleid en de verkenning naar de oprichting van een participatiebedrijf.

Jaartal: 
Gekoppelde diensten: