Project referentieniveaus taal en rekenen

In opdracht van de gemeente Amsterdam vervullen wij momenteel de rol van projectleider voor het project referentieniveaus taal en rekenen. Dit project is onderdeel van het programma Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) waar Policy Productions al geruime tijd bij betrokken is. De wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is sinds augustus 2010 van kracht en benoemt wat kinderen aan het einde van de basisschool moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen. Download voor meer informatie onderstaande folder 'Pilot referentieniveaus'.

Door deze doelen te expliciteren hebben scholen concrete handvatten voor het inrichten van hun onderwijs en de resultaten die zij hiermee moeten behalen. Doordat daarnaast ook voor het voorgezet,middelbaar en hoger onderwijs kwaliteitsniveaus zijn benoemd, wordt tevens een ononderbroken schoolloopbaan gestimuleerd. Dit alles moet leiden tot een hoger taal- en rekenniveau van leerlingen.Om scholen te ondersteunen bij het werken met en aan de referentieniveaus zijn binnen dit project een aantal hulpmiddelen ontwikkeld die scholen hierbij kunnen inzetten. Deze instrumenten worden momenteel op hun bruikbaarheid getest in een pilot. Deze pilot is mei 2011 van start gegaan en loopt tot en met juni 2012.

Jaartal: