Rapport Nieuwkomersonderwijs Primair Onderwijs Amsterdam

Onlangs is het rapport "Nieuwkomersonderwijs Primair Onderwijs: organisatie, financiering, kwaliteit en uitvoering", geschreven door Christa van Wijnbergen van Policy Productions, gepubliceerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam en heeft tot doel om meer zicht te krijgen op het huidige nieuwkomersonderwijs in het primair onderwijs in Amsterdam. Met de aanbevelingen die in deze rapportage gedaan worden, is de gemeente Amsterdam momenteel bezig om verbeteringen door te voeren in dit type onderwijs.

Jaartal: 
Gekoppelde diensten: