RKC West Brabant onderzoek Participatiewet

In opdracht van de rekenkamercommissie van West-Brabant heeft Policy Productions onderzoek gedaan naar beleid en uitvoering van de Participatiewet in de gemeenten Etten-Leur, Geertruidenberg en Moerdijk. Het onderzoek geeft inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid en uitvoering. 

Jaartal: 
Gekoppelde diensten: