Veranderopgave Jeugdgezondheidszorg Amsterdam

Policy Productions heeft de GGD Amsterdam ondersteund bij de herijking van de inhoud en aansturing van het basistakenpakket JGZ. Het resultaat bestond uit een advies over aanpassing van werkprocessen en werkwijze van de JGZ, een advies over de organisatie van de JGZ en een advies over de aansturing van de JGZ en de samenwerking met de stichting OKT.

Jaartal: 
Gekoppelde diensten: