Wat echt (niet) werkt om kosten te besparen in de zorg

Vooruitgang in medische technologieën gaat onvermijdelijk gepaard met hogere kosten. Het ligt bovendien voor de hand dat steeds hogere kosten moeten worden gemaakt om nieuwe effectieve behandelingen te vinden. Ergens ligt een grens waar extra zorguitgaven ten koste gaan van effectievere uitgaven op andere terreinen. Onze adviseur Aenneli Houkes stelde een themanummer van TPE-digitaal samen waarin zestien economen het probleem van kostenbeheersing in de zorg - en hun oplossingen - formuleren.

Lees hier Aenneli's inleiding en de artikelen:
http://www.tpedigitaal.nl/

Jaartal: 
Gekoppelde diensten: