Wie zijn wij

Policy Productions is een samenwerkingsverband van kwaliteit gedreven en dienende professionals. Naast een vaste kern werken wij in wisselende samenwerkingsverbanden samen met andere bureaus en ervaren zelfstandig adviseurs. Ons kernteam bestaat uit:

- Yolanda Hoogtanders

Strateeg, bestuurder en ondernemer. Specialist in crisis- en verandermanagement. Ruime ervaring met management, onderzoek en advies voor publieke organisaties en lokaal bestuur. Gedegen inhoudelijke kennis van de terreinen economie, arbeidsmarkt, jeugdzorg, onderwijs en gezondheidszorg. Betrokken collega met passie, humor en een gezonde dosis relativeringsvermogen.

- Marianne Veenhof

Strateeg, analyticus en verbinder. Sterk gevoel voor verhoudingen en belangen, scherpe denker die bruggen kan bouwen. Specialist in programmatisch werken. Ruime ervaring met advies, management en onderzoek voor (semi)overheidsorganisaties. Brede expertise op het gebied van inburgering, participatie, sociale zekerheid, onderwijs en fraudebestrijding. Wordt gewaardeerd om relativeringsvermogen en overtuigingskracht. 

- Roald Helm

Ondernemer, bestuurder, analyticus, organisator en communicator; specialist op het gebied van overheidsfinanciën en het samen met de klant komen tot werkbare oplossingen voor complexe politiek-bestuurlijke vraagstukken.

Haalt het beste uit zichzelf en zijn omgeving. Met humor: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

- Wil Peters

Ondernemer, coach en inspirator. Specialist in coaching en organisatieontwikkeling. Energiek, gepassioneerd en eigenzinnig. Bestuurlijk en operationeel thuis in de private en publieke sector. Scherpe analyticus met goed gevoel voor verhoudingen. Ziet mensen voor wie ze zijn. Stelt vragen en draagt kennis over. Zorgt voor beweging en verkent graag het onbekende.